اهداف، خط مشی و ماموریت کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 
وب سایت کتابخانه دیجیتال، در سال 1396، راه اندازی گردید و  توسط واحد مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی مدیریت می شود.

اهداف: 

- ارائه دسترسی به منابع اطلاعاتی الکترونیکی مشترک وزارت بهداشت و سایر منابع با دسترسی آزاد برای جامعه اطلاعاتی دانشگاه.
- ارایه ی راهنماها ی آموزشی تهیه شده جهت استفاده بهتر از منابع. 
- دسترسی سریع و آسان کاربران به منابع الکترونیک.

خط مشی: 

خط مشی کتابخانه دیجیتال تلاش در جهت تامین دسترسی به منابع اطلاعاتی موردنیاز اساتید، پٰژوهشگران و دانشجویان و اطلاع رسانی دسترسی سریع و آسان به منابع اطلاعاتی در بستری مناسب و بدون محدویت مکانی و زمانی است.  

ماموریت: 

ماموریت کتابخانه دیجیتال کمک به افزایش فعالیت های پژوهشی و شاخص های کمی و کیفی پژوهشگران دانشگاه در سطح دانشگاهی، کشور و جهان، افزایش توانمندی در حوزه آموزش، تسهیل دسترسی به منابع دیجیتال کتابخانه و در نهایت بهبود کیفیت و توسعه پیشگیری و درمان بیماری ها و درنهایت سلامت افراد جامعه است.
 
آخرین بروز رسانی : 03 آبان 1400