راهنمای اتصال به سرویس VPN

Type:     D=Database ,    J=Journal,     B=Book,     E=Evidence Base Medicine,    M=Multimedia

  دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی زیر با وجود پایان اشتراک، همچنان از سوی ناشر برقرار است و امکان جستجوی منابع در پایگاه و دریافت متن کامل منابع رایگان (مقاله، کتاب و ...) وجود دارد.

 BMJ Journals, SAGE Journals, ScienceDirect, Wiley

*دسترسی به بانک های اطلاعاتی از طریق سامانه گیگالیب(Gigalib.org):

Clinical Key, EBSCO, ProQuest Dissertation & Thesis, Reaxys, Ulrich's Web

 Type

 Access

 Database

 J

  Yes

BMJ Journals

 D/J 

 Yes

 *Clinical Key  

 J

 Yes

 EBSCO *

 J

 Yes

 SAGE Journals

 J

Yes

 ScienceDirect

 J

Yes

 Springer

 J

 Yes

 Wiley   
آخرین بروز رسانی : 08 شهریور 1400