کارگاه های آموزشی سال 1400 

  محتوای آموزشی

 نوع برگزاری

 مدرس/مدرسین

 گروه هدف

 تاریخ برگزاری

عنوان کارگاه

 

اسلاید

 

  وبیناری

ابوذر رمضانی

  اعضای هیأت علمی و کارشناسان مراکز تحقیقاتی و کتابداران

   1400/ 04/27

 آشنایی با شبکه اجتماعی ResearchGate

 اسلاید

 وبیناری

 نرگس برجی

 اعضای هیأت علمی و کارشناسان مراکز تحقیقاتی و کتابداران

 1400/ 04/22

 روش های جستجوی منابع اطلاعاتی پایگاه اطلاعاتی(Web of (Science 
 

اسلاید

وبیناری

نرگس برجی

 اعضای هیأت علمی و کارشناسان مراکز تحقیقاتی و کتابداران 

1400/ 03/26

جستجوی منابع اطلاعاتی در پایگاه اسکوپوس


 

  وبیناری

 رامین صولتی

  اعضای هیأت علمی و کارشناسان مراکز تحقیقاتی و کتابداران 

1400/ 03/23

آشنایی با نرم افزار اندنوت 

  

کارگاه های آموزشی سال 98

  محتوا 

 مکان برگزاری 

 مدرس/مدرسین

 گروه هدف

 تاریخ برگزاری

عنوان کارگاه

 برنامه

 کتابخانه مرکزی

لغو گردید 

 رامین صولتی

 اعضای هیأت علمی و محققین و کتابداران

11-10/ 98/12

جستجوی پیشرفته و بازیابی منابع اطلاعات بالینی

برنامه 

اسلاید

 سالن آمورش منابع الکتروتیکی  کتابخانه مرکزی دانشگاه  

 زلیخا رنجبر-نرگس برجی 

 هیات علمی، کتابداران و رابطین علم سنجی

27-26/ 98/6

 جستجوی پیشرفته در بانک های اطلاعاتی 

اسلاید 1

اسلاید 2

اسلاید 3 

  سالن آمفی تئاتر دانشکده پرستاری و متمایی رشت 

  دکتر پیام کبیری

 کلیه اعضای هیات علمی

 98/6/14-13

 چگونه مقاله مروری نظامند بخوانیم؟

   اسلاید

 سالن اجتماعات بیمارستان پورسینا

 دکتر پیام کبیری

 اعضای هیات علمی بالینی و دستیاران پزشکی

98/6/11

 کارگاه آشنایی با منابع نوین اطلاعات بالینی و نقش آن ها در تصمیم سازی اثربخش درمانی

  اسلاید

 سالن اجتماعات بیمارستان 17 شهریور

 دکتر پیام کبیری

  اعضای هیات علمی بالینی و دستیاران پزشکی

98/6/11

  کارگاه آشنایی با منابع نوین اطلاعات بالینی و نقش آن ها در تصمیم سازی اثربخش درمانی

 
 

کارگاه های آموزشی سال 97

 محتوا  

محل برگزاری 

 مدرس/مدرسین

  گروه هدف 

 تاریخ برگزاری

عنوان کارگاه

اسلاید

 دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

  رامین صولتی

اعضای هیأت علمی و محققین

  /27 تیر 97

 

کارگاه جستجوی منابع الکترونیک (دوره اول)  


 

دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت 

مهندس اعظمی

 

 اعضای هیأت علمی و محققین

  27 تیر 97

 

 کارگاه آموزشی Scopus- Scienece Direct- Mendeley

 

بیمارستان رازی

مهندس اعظمی

اعضای هیأت علمی و محققین

27 تیر

کارگاه آموزشی Clinical key

 اسلاید

 دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

  دکتر رسول تبری

 اعضای هیأت علمی و محققین

مرداد 97

 نرم افزار مدیریت منابع (Endnote)

 اسلاید

 دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

دکتر پیام کبیری

اعضای هیأت علمی 
علوم پایه دانشکده ها

 18 دی

معرفی ابزارهای پژوهش و سامانه نوپا

 اسلاید

سالن آمفی تأتر  بیمارستان رازی 

 دکتر پیام کبیری

اعضای هیأت علمی علوم بالینی 

 18 دی

آشنایی با نظام نوین اطلاعات بالینی و نقش آن در تصمیم سازی و اثر بخش درمانی اسلاید

اسلاید

 دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی

دکتر پیام کبیری

متخصصان و دستیاران بالینی

 

19 و 20 دی 

کارگاه چگونه یک مقاله مروری نظام مند بخوانیم(سیستماتیک)

اسلاید

مرکز بهداشت شهرستان رشت

زلیخا رنجبر

کارشناسان مرکز بهداشت

23 دی

کارگاه روش تحقیق: جستجوی منابع اطلاعاتی

 

 کتابخانه مرکزی

زهرا پورحبیبی

کتابداران

10 بهمن

  آشنایی با نرم افزارSPSS

اسلاید
 

 کتابخانه مرکزی

زلیخا رنجبر 

(گروه اولکتابداران

15 بهمن

 معرفی سامانه های نوپا(1)

 اسلاید

 بیمارستان ولایت

 زلیخا رنجبر

(پرستارانکادر درمان بیمارستان ولایت

  24 بهمن 

آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی

 

کارگاه های آموزشی سال 96

 مکان برگزاری 

 مدرس/مدرسین

 گروه هدف

 تاریخ برگزاری

عنوان کارگاه

 دانشکده پرستاری و مامایی رشت 

 ابوذر رمضانی

 کارشناسان مراکز تحقیقاتی 

 96/2/18

 جستجو در منابع الکترونکی

 دانشکده پرستاری و مامایی رشت

 ابوذر رمضانی

 هیات علمی پایه

 96/4/25 

 جستجوی منابع اطلاعاتی 

 بیمارستان رازی 

 رامین صولتی

 هیات علمی 

96/9/14

 جستجوی منابع اطلاعاتی

 معاونت آموزشی

 حسن عباسپور

 هیات علمی

 96/9/25

 معرفی پورتال کتابخانه و پایگاه وب آو ساینس

  معاونت آموزشی

 نرگس برجی

 هیات علمی

 96/9/25

 معرفی پایگاه اسکوپوس

دانشکده پرستاری و مامایی رشت

 رامین صولتی

 کتابدارن

 96/11/25

 کتابدار بالینی

 

کارگاه های آموزشی سال 95

 مکان برگزاری 

 مدرس/مدرسین

 گروه هدف

 تاریخ برگزاری

عنوان کارگاه

دانشکده پرستاری و مامایی رشت

رامین صولتی- بهزاد بشارتی

 مراکز تحقیقاتی/دستیاران تحخصصی و کتابداران
 

 

95/9/28

 کتابدار بالینی

دانشکده پرستاری و مامایی رشت

 ابوذر رمضانی

 هیات علمی

95/11/13

 جستجوی منابع الکترونیک

دانشکده پرستاری و مامایی رشت

 رامین صولتی- بهزاد بشارتی

 کارشناسان کتابداری

95/12/14

 کتابدار بالینی

آخرین بروز رسانی : 08 شهریور 1400