راهنماهای آموزشی تهیه شده در سطح دانشگاه
 

راهنمای استفاده از سامانه iThenticate

 راهنمای استفاده از سامانه مشابهت یاب
راهنمای آموزشی UpToDate
 معرفی پایگاه اطلاعاتی Ulrich
 معرفی نشریه الکترونیکی  BMJ
 معرفی پایگاه اطلاعاتی PubMed
 معرفی پایگاه اطلاعاتی Clinical Key
 آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Clinical Key
 معرفی پایگاه اطلاعاتی Science Direct
 پایگاه اطلاعاتی Science Direct(شیوه های دسترسی، جستجو و امکانات)
 راهنمای تنظیم Alert در ساینس دایرکت
معرفی پایگاه استنادی Scopus
راهنمای ایجاد پروفایل و کد شناسایی نویسنده در ORCID ,Google Scholar & Scopus  ویرایش اول 
 معرفی پایگاه های موسسه اطلاعات علمی (Clarivate Analytic)
 راهنمای تشخیص نشریات ISI (ویرایش دوم)   
 معرفی بانک اطلاعاتی Reaxys
 معرفی بانک اطلاعاتی Embase
  راهنمای نرم افزار EndNote
  معرفی بانک اطلاعاتی Doaj(راهنمای مجلات با دسترسی آزاد)
  معرفی سامانه منبع یاب    
  معرفی سامانه علم سنجی هیات علمی
  راهنمای ویرایش اطلاعات در سامانه علم سنجی توسط هیات علمی
 معرفی شبکه اجتماعی ریسرچ گیت
 استناد به مقالات هیات علمی در کتب مرجع بین المللی
 معیارهای انتخاب مجله برای چاپ مقاله
 معرفی کتابخانه دیجیتال دانشگاه(بروشور)

 


راهنماهای آموزشی( تهیه شده در سطح خارج از دانشگاه)

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400